TN-DB20
TN-DB20R
TN-DB20W
SaveKey sistem omogućuje gostu hotela dodatni komfor i kontrolu. Ovim sistemom izbacuje se stari sistem kačenja cedulje na vratima "Ne uznemiravaj" ("Do not disturb") i omogućava se jasna komunikacija sa osobljem hotela kao i sa ostalim gostima u njemu. Sistem obuhvata i električno zvonce koje ne funkcioniše kada je funkcija "Ne uznemiravaj" uključena. Na panelu sa unutrašnje strane nalaze se indikatori osetljivi na dodir sa funkcijama "Ne uznemiravaj", "Pospremiti sobu" i na nekim modelima "Sačekajte". Pritiskom na jedan od ovih tastera šalje se signal spoljnom panelu koji na sebi ima svetlosne indikatore "Ne uznemiravaj" i "Pospremiti sobu" kao i taster za zvonce koji je osetljiv na dodir.

Kada gost ne želi da bude uznemiravan jednostavnim pritiskom na unutrašnji panel uključuje svetlosni indikator "Don't disturb" sa spoljne strane. Time je ujedno i onemogućena funkcija zvona.

Kada gost želi da mu se soba spremi van uobičajenog vremena to jasno stavlja do znanja osoblju hotela jednostavnim pritiskom na panel.

U opcijama je nekoliko vrsta maski koje su izrđene od nerđajućeg metala i sa nekoliko završnih obrada kao i maske od kvalitetne plastike u nekoliko boja.


Ovde možete videti kompletan generalni katalog SaveKey proizvoda kao i skraćenu verziju kataloga.

Uputstva za instalaciju možete videti ovde