Modeli:
SERIJA 2000

Karakteristike


Skice za instalaciju

2000 - PP
2000 - RR