SERIJA 2000
2000 - PP
2000 - RR
Skica za instalaciju - usadna brava tip A
Uvećajte sliku ili preuzmite PDF fajl
Skica za instalaciju - usadna brava tip B
Uvećajte sliku ili preuzmite PDF fajl
Spoljne dimenzije
Uvećajte sliku
Usadna brava Tip B
Usadna brava Tip A