Modeli:
SERIJA 1800
1800 - PP
1800 - RR

Karakteristike


Skice za instalaciju