SERIJA 1800
1800 - PP
1800 - RR
Skica za instalaciju
Uvećajte sliku ili preuzmite PDF fajl
Spoljne dimenzije
Uvećajte sliku
Usadna brava tip B
Uvećajte sliku
Skice za instalaciju i dimenzije sa usadnom bravom Tip A ( .zip fajl)