Off-line sistemi hotelskih brava na kartice
....................................................................................................................................................................................................................................

Inteligentni sistemi hotelskih brava su dizajnirani specijalno prema potrebama modernih hotela sa posebnim naglaskom na sigurnosti, jednostavnosti upotrebe i malim troškovima održavanja.
Četiri komponente čine moderni inteligentni sistem hotelskih brava: brave, programatori kartica, kartice i upravljački program. Karakteristike sistema su:

   1.Maksimalna sigurnost:
                      sistema

    2.Jednostavno upravljanje izdavanjem kartica: 
Kartice su grupisane po tipovima sa nekoliko nivoa pristupa. Upravnik hotela može menjati nivo pristupa kartice prema potrebama. Sistem je fleksibilan, stabilan i lak za održavanje. Potrebna je minimalna obuka osoblja.

   3.Pouzdanost i niska cena u radu: 
Samostalne brave rade na 4 standardne AA alkalne baterije. Mala potrošnja, visoka pouzdanost i niski troškovi održavanja čine da cena sistema tokom korišćenja bude mala.

   4.Kompatibilan software: 
Programi za upravljanje bravama su kompatibilni sa drugim hotelskim upravljačkim sistemima i nude različite načine za proširenje ili integraciju.

   5.Sistem bez žica: 
Brave su sa potpuno samostalnim napajanjem i kontrola rada sistema se obavlja putem odgovarajućih kartica.
Tipovi hotelskih sistema
..................................................................................................

Postoje dva osnovna tipa sistema: neumreženi (off-line) i umreženi (on-line)

Neumreženi ili off-line sistemi imaju najširu primenu u svetu, pre svega zbog niske cene i jednostavnosti ugradnje i održavanja. Oni ne zahtevaju nikakvo polaganje kablova do  soba i nikakve dodatne zahvate na instalacijama u hotelu.

Umreženi ili on-line sistemi zahtevaju polaganje kablova do svakih vrata u hotelu i obično se primenjuju u velikim hotelima (preko 500 soba). Mana ovih sistema je visoka cena instalacije i komplikovano održavanje. Ovi sistemi svoju opravdanost nalaze u činjenici da se promene u sistemu izvršavaju gotovo trenutno.

Postoje i hibridni sistemi koji koriste najbolje osobine oba sistema. To su takozvani bežični on-line sistemi. Brave iz ovakvog sistema imaju predajnik na samoj bravi (infracrveni ili radio) koji komunicira sa centralnim uređajem na spratu, a svaki taj uređaj je spojen kablovima sa centralnim računarom koji se nalazi na recepciji. U ovakvom sistemu nije potrebno postavljati kablove do samih vrata, nego se komunikacija odvija bežično.

Firma HCC D.O.O. u svojoj ponudi ima neumrežene (off-line) sisteme.