PREKIDAČI ZA ŠTEDNJU STRUJE - VELIKE UŠTEDE U HOTELU TOKOM VREMENA

Dolaskom u hotelsku sobu gost karticu postavlja u prekidač za štednju električne energije, koji bi po pravilu trebao biti postavljen pored ulaznih vrata sobe. Radi lakše komunikacije, u slučaju da gost u sobu ulazi po mraku, uređaj je opremljen sa led diodama koje svetle. Umetanjem kartice u prekidač omogućava se rad televizora, rasvete, klima uređaja i drugih sadržaja hotelske sobe. Ako u sobi postoji mini bar on je izuzet od napajanja sa prekidača.

Prilikom izlaska iz sobe gost mora izvaditi karticu i u roku od 5-10 sekundi gubi se napon u sobi .

Ugradnjom prekidača u sobe, hotel ostvaruje značajnu uštedu energije koja se troši nenamenski, a isto tako smanjuje se mogućnost izbijanja požara što doprinosi samoj bezbednosti hotela.  

Prekidačii se prave u dve varijante: varijanta kod koje samo kartica iz sistema pokreće prekidač (takozvani “pametni”) i varijanta kod koje bilo kakva kartica (pa čak i komadić kartona) pokreće prekidač (takozvani “obični”).

Firma HCC u svojoj ponudi ima i "obične" i "pametne" prekidače koje aktiviraju samo kartice iz sistema.