SERIJA 1003
1003 - PP
1003 - RR
Usadna brava Tip B
Uvećajte sliku
Skica za instalaciju - usadna brava Tip B
Uvećajte sliku ili preuzmite PDF fajl
Spoljne dimenzije (sa usadnom bravom Tip B)

Skice za instalaciju i dimenzije sa usadnom bravom Tip A ( .zip fajl)